AVSEC & Emergency training

Sebeobrana a sebeovládání v krizových situacích

Global Threats in Civil Aviation Workshop 2019

Důležitým prvkem výcviku jak palubního personálu, tak i bezpečnostních pracovníků letiště, je bezpochyby sebeobrana jako součást reakce na porušování kázně a pořádku, agresivní chování, včetně využití poutacích technik. Součástí výcviku by měly být i nácviky sebeovládání v krizových situacích.

Účastníci workshopu zaměřeného na globální hrozby v civilním letectví, který se konal ve dnech 4. – 5. června 2019 se v Praze, se mohli seznámit s prvky sebeobrany a sebeovládání, a to jak teoreticky, tak i prakticky.

Pod odborným vedením pana Romana Štědrého si účastníci workshopu na vlastní kůži vyzkoušeli některé jednoduché úchopy, kterými lze ovládat agresora. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Letiště Praha byly pro účastníky workshopu připraveny ukázky zneužití běžně dostupných látek pro zastrašení palubního personálu ohněm. Odvážlivci si pak mohli sami vyzkoušet pocity v okamžiku, kdy se na ně valí oheň v plné síle.

Foto: Denisa Podolková

Sdílejte tento článek

Další články

Aktuality

Airbus A320 CEET

Cabin Emergency Evacuation Trainer Na přelomu listopadu a prosince 2019 jsme měli možnost předat své znalosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy zástupci lucemburské letecké společnosti, který v

Číst článek »